كانكتور سر خط

خانه كانكتور سر خط
نام: كانكتور سر خط
کاربرد: مخصوص ارتباط سیم آلومینیوم به آلومینیوم
توضیحات

این كانكتور عموماً در سرخط شبكه‌های خودنگهدار یا ایجاد خطوط فرعی از شبكه‌های آلومینیومی استفاده می‌شود .این کانکتور دارای كاور پلاستیكی جهت محافظت از گرد و غبار و رطوبت است.

نوع و مشخصات فنی  :    Al 16-70 / Al 16-70

ساختار
اجزاء :

مواد

بدنه:

آلیاژ آلومینیوم با خلوص تراكم مولكولی بالا (اكسترود)

كاور:

HDPE (Anti UV)

پیچ:

فولاد با پوشش آبكاری گالوانیزه گرم كلاس مقاومت 8.

نحوه نصب

ابتدا پیچ‌های كانكتور را شل نموده تا دهانه آن باز شود سپس سر هادی روكش‌دار را به اندازه طول كانكتور لخت نموده در یك طرف كانكتور قرار داده و در طرف دیگر سیم را قرار می‌دهیم سپس پیچ‌ها را همزمان سفت نموده نهایتاً كاور را بر روی آن قرار می‌دهیم.