درپوش انتهایی کابل

خانه درپوش انتهایی کابل
نام : درپوش انتهایی کابل
کاربرد : مخصوص عایق نمودن سر کابل
توضیحات

این یراق جهت عایق نمودن سركابل در شبكه كاربرد دارد. این کار باعث عایق نمودن و جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به داخل کابل در انتهای شبکه و یا هرنقطه از شبکه که کابل بریده استفاده میشود.

بسته‌ : 100

واحد : عدد

نحوه نصب

ابتدا در پوش را سرکابل گذاشته سپس اطراف در پوش را یکنواخت حرارت میدهیم تا کوچک شده تمامی کابل را پوشش دهد.