بوش جامپر تعمیری

خانه بوش جامپر تعمیری
نام : بوش جامپر تعمیری
کاربرد : مخصوص تعمیر هادی‌های شبکه فشار متوسط
توضیحات

 این یراق اتصال سیمهای صدمه دیده را فراهم می‌نماید. این بوش به منظور جلوگیری از افت جریان و پایداری الکتریکی سیم را ایجاد میکند.    

مشخصات فنی
جنس : آلومینیوم آلیاژی نرم

سطح مقطع سیم mm:

Al 70-120

طول مفصلmm :

200

نحوه نصب

ابتدا دو نیمه بوش را از هم جدا کرده  بدنه اصلی بوش را بروی سیم زخمی قرار میدهیم سپس نیمه دوم بوش را به صورت کشویی بروی سیم عبور داده تا روی بدنه اصلی قرار گیرد.در انتها بروی محلهای مشخص شده مفصل پرس را انجام میدهیم.